Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Sir Gâr, 1 - 9 Awst
2014

Sir Gâr
1 - 9 Awst 2014

Gwybodaeth leol a gweithgareddau cymunedol

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau lleol yn ardal Sir Gaerfyrddin, sydd wedi'u trefnu i hyrwyddo ac i godi proffil Eisteddfod Genedlaethol 2014.

Os ydych chi'n gwybod am weithgaredd neu ddigwyddiad, cysylltwch â ni gyda'r wybodaeth, drwy gwblhau'r ffurflen weithgareddau drwy glicio ar y ddolen ar ochr chwith y dudalen hon neu gallwch ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk.

2014 

Ebrill

4 Ebrill: Cyngerdd Only (West) Boys Aloud! yng Nghapel Moriah, Llanelli am 7.00 yh. Tocynnau £12.50 ar gael gan Angharad ar 07917 607245
 
4 Ebrill: Noson Goffi yn Neuadd Brechfa am 7.00 yh. Adloniant gan Blant Ysgol Nantgaredig. Mynediad £3. Gwybodaeth bellach gan Bethan Griffiths 01558 685436
 
5 Ebrill: Noson y Corau yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli am 7.30 yh. Corau Cydweli, Dyffryn Tywi, Glannau'r Gwendraeth a Phorth Tywyn. Manylion pellach gan Mansel Thomas ar 01554 890172
 
9 Ebrill: Gorymdaith plant ysgolion Llanelli a Jambori yng Nghanolfan Selwyn Samuel, Llanelli
 
13 Ebrill: ‘Mae’r Haleliwia yn fy enaid i …’. Noson o fawl i gofio canmlwyddiant geni W. Rhys Nicholas yng Nghapel y Priordy, Caerfyrddin am 7.00 yh. Am wybodaeth pellach cysylltwch â beti-wyn@beti-wyn.orangehome.co.uk
 
17 Ebrill: Noswaith gyda pedwar ffeinalydd ‘Llais i Gymru’ yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli am 7.30 yh. Tocynnau £8 ar gael o’r Theatr ar 0845 2263510 neu ar-lein carmarthenshiretheatres.co.uk 
 
25 Ebrill: Twrnament Golff yng Nghlwb Golff Machynys, Llanelli tuag at Bwyllgor Apêl Llanelli. I gadw lle ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Andy George ar 01554 744888 neu andy.george@machynys.com
 
26 Ebrill: Cyngerdd y Tenoriaid Y Drindod Rhys Meirion, Robyn Lyn, Rhodri Jones, Luke McCall a Gareth Davies yn Theatr Halliwell (Campws Caerfyrddin) am 7.30 yh. I archebu tocyn cysylltwch â 01267 676806 (Llun-Gwe 9.30-12.30yh) neu www.ticketsource.co.uk/tsd
 

Mai

10 Mai: Tê Cymreig, Neuadd Eglwys Llangyndeyrn gyda siaradwr gwadd Y Parch. Brenig Davies rhwng 2.00 a 5.00 yp. Tocynnau £5
 
12 Mai: Noson Indiaidd yn Hen Dafarn y Butchers Penbre am 7.00 yh. Manylion pellach gan Gareth Harries 01554 890975. Noson wedi ei threfnu gan Bwyllgor Apel Cydweli a Mynyddygarreg
 
16 Mai: Cwis Fwrdd gydag Alun Wyn Bevan yn y Sexton, Llansadwrn am 7.30 yh. Mynediad yn £3
 
16 Mai: Noson yng nghwmni’r Beirdd yng Ngwesty'r Thomas Arms, Llanelli am 7.00 yh
 

Mehefin

5 Mehefin: Cyfarfod Rasio Ceffylau yr Eisteddfod yn Ffos Las.  Gwybodaeth bellach am becynnau nawdd a byrddau lletygarwch ar gael o Swyddfa'r Eisteddfod neu alwyn@eisteddfod.org.uk 
 
12 Mehefin: Diwrnod cymunedol yn yr Ardd Fotaneg.
 
15 Mehefin: Cymanfa Ganu, Capel Bethel, Carwe. Manylion i ddilyn.

 21 Mehefin: Noson yng Nghastell y Strade, Llanelli – Gwynebau cyfarwydd yn darllen eu hoff barddoniaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a lluniaeth ysgafn.  Manylion pellach i ddilyn

14