Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Maldwyn a'r Gororau, 1 - 8 Awst
2015

Maldwyn a'r Gororau
1 - 8 Awst 2015

Gwybodaeth leol a gweithgareddau cymunedol

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau lleol yn ardal Sir Gaerfyrddin, sydd wedi'u trefnu i hyrwyddo ac i godi proffil Eisteddfod Genedlaethol 2014.

Os ydych chi'n gwybod am weithgaredd neu ddigwyddiad, cysylltwch â ni gyda'r wybodaeth, drwy gwblhau'r ffurflen weithgareddau drwy glicio ar y ddolen ar ochr chwith y dudalen hon neu gallwch ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk.

2014  

Gorffennaf

11 Gorffennaf: Dathliad o Eisteddfod Llandybie 1944.  Cyfle i ddod ynghyd yng Nghylch yr Orsedd ar gyfer seremoni fer ac i weld plac arbennig yn cael ei ddadorchuddio gan yr Archdderwydd am 17.30.  Yna, am 19.00, cynhelir cyngerdd dathlu yn y Neuadd.  Croeso cynnes i bawb.

 
14